Categorie

Wat is Geluk

Categorie

Als er aan je gevraagd wordt of het goed met je gaat, dan zijn we vooral geneigd om daar positief op te reageren. Ook al is dat misschien niet de hele waarheid.

Uit onderzoek blijkt dat het menselijk geluksniveau bovengemiddeld is, zelfs wanneer mensen in lastige omstandigheden verkeren. Hoe komt dat? Professor Dov Shmotkin deed onderzoek naar het zoeken naar geluk in tijden van tegenslag.

Professor Dov Shmotkin deed onderzoek bij mensen tijdens hun hele levensloop, maar ook naar langetermijntrauma’s bij, onder andere, Holocaustoverlevenden. Hij is verbonden aan de afdeling Psychologie en het Herczeg Institute on Aging van Tel Aviv.


De sleutels tot geluk zijn volgens hem:

 • Geluk is dynamisch en heeft als doel het creëren van een gunstige psychische omgeving zodat we in staat zijn om normaal en competent te functioneren,
 • Het idee dat er ook kwaad in de wereld is, helpt mensen om alert te zijn in hun strijd om veilig en gezond te blijven,
 • Een toestand van (subjectief) welbevinden kan een tegenwicht bieden tegen de negatieve gevolgen van extreem actief kwaad en kan dat zelfs ontmantelen.

Kort door de bocht, stelt de professor dat juist door het kwaad in de wereld en tegenslagen mensen alerter zijn op welbevinden en daar actiever mee bezig gaan.

Persoonlijk kan ik me hier goed in vinden. Kwaad geeft je vaak een bitchslap en dan pas kom je in actie. Zonde, want je kan het ook al voor zijn.

Wat denk jij? Laat hieronder een reactie achter of op social media. Is kwaad een katalysator voor geluk?

Lees hier de andere afleveringen uit de serie “Wat is geluk”


Bron: Geluk, The world book of happiness. Je kunt deze hier bestellen:


Janke Verhagen (37) is spreker, trainer en freelance schrijver. In 2014 kwam haar vriend, en vader van haar zoon om het leven bij een vergismoord (wat een lelijk woord is voor een persoonsverwisseling). Zij realiseerde zich al snel dat de manier waarop zij met deze situatie zou omgaan, bepalend zou zijn voor de rest van haar leven. Janke is de oprichtster van Het is om te Janke. Ze is enorm georganiseerd, pragmatisch, een tikkeltje dwangmatig en is dol op blauwe M&M’s. Humor en sarcasme zijn voor haar onlosmakelijk met het leven verbonden, net als pittige discussie.


De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bestaat uit de dertig landen met het hoogste inkomensniveau. Zo, dat is een stevig groepje bij elkaar.

Meneer Jon Hall staat aan hoofd van het programma dat de voortgang van de OESO meet. Hij heeft, na ruim 10 jaar onderzoek, de overtuiging dat de beleidsmaker hun visie en maatstaven voor vooruitgang moeten verruimen.

“Vooruitgang is een verbetering in het evenwichtige en duurzame welbevinden van een maatschappij. Geluk is een belangrijk onderdeel van dat welbevinden.” aldus Jon Hall.


Een sterke economie, en het hebben van een goed bestuurde en bruisende cultuur is geen welbevinden op zich. Geluk is dan dus ook niet gelijk te schalen met het bruto nationaal product. Wat dan wel?

De sleutels voor geluk volgens Jon Hall:

 • Een gezonde economie is geen doel op zich. Directe criteria voor het welbevinden van de mens moet centraal staan in de evaluatie,
 • Het welbevinden van de mens wordt ondersteund door drie domeinen van menselijke activiteit: de economie, ons cultureel erfgoed en de manier waarop we onszelf besturen,
 • Een goed ecosysteem is cruciaal voor ons welbevinden.

Herken jij jezelf in deze sleutels? Is geluk samen te brengen met hoogte van inkomen van een land? Ik vermoed voor een gedeelte van wel. Geld maakt niet gelukkig, maar het is wel een stuk lastiger als je het helemaal niet hebt.

Ik ben benieuwd naar jouw mening. Laat een reactie achter hieronder of op social media.


Bron: Geluk, The world book of happiness. Je kunt deze hier bestellen:


Janke Verhagen (37) is spreker, trainer en freelance schrijver. In 2014 kwam haar vriend, en vader van haar zoon om het leven bij een vergismoord (wat een lelijk woord is voor een persoonsverwisseling). Zij realiseerde zich al snel dat de manier waarop zij met deze situatie zou omgaan, bepalend zou zijn voor de rest van haar leven. Janke is de oprichtster van Het is om te Janke. Ze is enorm georganiseerd, pragmatisch, een tikkeltje dwangmatig en is dol op blauwe M&M’s. Humor en sarcasme zijn voor haar onlosmakelijk met het leven verbonden, net als pittige discussie.

Professor Noraini M. Noor werkt aan de Internationale islamitische Universiteit van Maleisië (Women for Progress Research Unit). In Maleisië wonen bijzonder veel etnische groepen, met name Maleiers, Chinezen en Indiërs. De studenten op de universiteit vinden het lastig om het concept “geluk” te duiden. Zij zelf zoekt het antwoord op de vraag “wat is geluk” in de cultuur en de religie van de Maleiers.


De sleutels tot geluk:

 • Geluk wordt gekenmerkt door tevredenheid en vrede met zichzelf en de wereld,
 • Je kunt pas tevreden en gelukkig zijn als er een evenwicht is tussen lichaam en ziel,
 • De behoefte gelukkig te zijn is universeel, maar de manier waarop de behoefte wordt nagestreefd en uitgedrukt, kan cultuurgebonden zijn.

En, herken jij wat van je eigen gelukssleutels in die van haar? Laat het me weten in een reactie hieronder of op social media.


Bron: Geluk, The world book of happiness. Je kunt deze hier bestellen:


Janke Verhagen (37) is spreker, trainer en freelance schrijver. In 2014 kwam haar vriend, en vader van haar zoon om het leven bij een vergismoord (wat een lelijk woord is voor een persoonsverwisseling). Zij realiseerde zich al snel dat de manier waarop zij met deze situatie zou omgaan, bepalend zou zijn voor de rest van haar leven. Janke is de oprichtster van Het is om te Janke. Ze is enorm georganiseerd, pragmatisch, een tikkeltje dwangmatig en is dol op blauwe M&M’s. Humor en sarcasme zijn voor haar onlosmakelijk met het leven verbonden, net als pittige discussie.


Omdat ik van mijn wederhelft zo’n prachtig boek heb gekregen, is mijn zoektocht naar geluk ineens een stuk meer binnen handbereik gekomen. Zo fijn. Dat alleen vind ik al geluk op zich.

Vandaag het woord aan Ppofessor Ying-yi Hong. Zij heeft in China geluk onderzocht en werkt nu voor de TU in Singapore en de afdeling Psychologie van de universiteit van Illinois. Niet de minste dus.


Waar het in westerse samenlevingen veel meer over het individu gaat, speelt de maatschappij in China een veel grotere rol bij geluk. Dit fenomeen noemen we guanxi.

Chinezen zullen bijvoorbeeld sneller kiezen voor het nakomen van sociale verplichtingen, dan voor hun individuele rechten. Dit betekent dat je in deze cultuur geluksgevoel ervaart als je plichten en verplichtingen nakomt. Dit uit zich in gevoelens van opluchting, rust en harmonie.

De balans hierin vinden is nog een kunst op zich, aldus professor Ying-yi Hong

De sleutels:

 • Geluk is niet uitsluitend een individueel verlangen,
 • Geluk houdt verband met het vervullen van sociale verplichtingen en plichten,
 • Een geluksgevoel kan zich zowel uitten door opwinding en extase als door rust en sereniteit.

Persoonlijk herken ik de struggle wel. Want ook ik haal wel eens (niet altijd) geluk uit sociale verplichtingen. Iets doen voor een ander kan uiteindelijk ook uitten als een vorm van geluk.

Hoe ervaar jij die balans? En haal jij je geluk uit je plichten? Ik ben benieuwd.


Bron: Geluk, The world book of happiness. Je kunt deze hier bestellen:


Janke Verhagen (37) is spreker, trainer en freelance schrijver. In 2014 kwam haar vriend, en vader van haar zoon om het leven bij een vergismoord (wat een lelijk woord is voor een persoonsverwisseling). Zij realiseerde zich al snel dat de manier waarop zij met deze situatie zou omgaan, bepalend zou zijn voor de rest van haar leven. Janke is de oprichtster van Het is om te Janke. Ze is enorm georganiseerd, pragmatisch, een tikkeltje dwangmatig en is dol op blauwe M&M’s. Humor en sarcasme zijn voor haar onlosmakelijk met het leven verbonden, net als pittige discussie.


In mijn zoektocht naar het antwoord op de vraag “Wat is geluk?” stuitte ik meteen op super interessante materie. Positieve Psychologie. Binnen mijn opleiding had ik hier al eerder kennis mee gemaakt, maar ik had dit nog niet zo verbonden aan de gelukszoektocht.

Christopher Peterson wordt gezien als de grondlegger van de positieve psychologie. Zijn kijk op geluk behelst de volgende sleutels:

 • De beste manier om te genieten is in gezelschap van anderen;
 • Zoek geluk niet in jezelf, maar in je betrokkenheid bij anderen;
 • Koester de personen die belangrijk voor je zijn (ouders, kinderen, gezin, vrienden, familie, maar ook collega’s en leerkrachten bijvoorbeeld;
 • Besef dat jij voor één van die anderen ook een “ander” bent.

Heel kort door de bocht kan ik meneer Peterson heel prima volgen. Zonder mijn “anderen” was er voor mij inderdaad helemaal geen geluk. Dat betekent niet dat mijn geluk van ze afhangt, maar wel dat ze de meest grote bijdrage leveren.

Hoe zit dat bij jou? Ik ben benieuwd, laat vooral een reactie achter op de site of op social media.


Bron: Geluk, The world book of happiness. Je kunt deze hier bestellen:


Janke Verhagen (37) is spreker, trainer en freelance schrijver. In 2014 kwam haar vriend, en vader van haar zoon om het leven bij een vergismoord (wat een lelijk woord is voor een persoonsverwisseling). Zij realiseerde zich al snel dat de manier waarop zij met deze situatie zou omgaan, bepalend zou zijn voor de rest van haar leven. Janke is de oprichtster van Het is om te Janke. Ze is enorm georganiseerd, pragmatisch, een tikkeltje dwangmatig en is dol op blauwe M&M’s. Humor en sarcasme zijn voor haar onlosmakelijk met het leven verbonden, net als pittige discussie.