Sinds ik de trotse eigenaar ben van een “content-kalender”, stuit ik wel eens op dagen waarvan ik het bestaan niet af wist. Vandaag is zo’n dag. Het is “vertel-de-waarheid-dag”.

In principe een dag waar ik me helemaal achter kan scharen. De waarheid is er om te vertellen, niet om voor je te houden. Liegen mag niet. Die les hebben we allemaal wel meegekregen vanuit huis.

En toch zijn er bepaalde situaties waarvan ik van mening men dat je de waarheid ook prima even voor je kunt houden. Ik kan hier nu een hele rij met voorbeelden gaan noemen, maar dan doe ik het stiekem toch. De voorbeelden die ik heb, zouden enorm kwetsend kunnen zijn voor diegene voor wie ik de waarheid verborgen hou.

En dan doel ik dus niet op waarheden die ik verzwijg zodat ik er persoonlijk beter van wordt. Stel je hebt een affaire. Door het te verzwijgen kwets je inderdaad niemand, maar je word er zelf waarschijnlijk wel beter van. De waarheid is dan volgens mij de enige juiste weg, ook al kwets je iemand daar mee.

Die waarheden moeten uitgesproken worden, hoe pijnlijk en hoe moeilijk ook.

En dat is nou precies het moeilijk aan de waarheid. Wanneer vertel je het, en wanneer zwijg je? Wat is de reden dat je een waarheid wilt delen? Is die puur en alleen voor de ander, of heb je er zelf ook wat bij te winnen.

Ik vind dat dus hele lastige kwesties. Want de waarheid is zelden zo zwart/wit. Er is altijd een verhaal, er is altijd context en er zijn altijd belangen bij de waarheid. En pas als die zuiver zijn, dan vind ik dat je altijd de waarheid moet spreken.

Anders kan je soms gewoon maar beter je mond houden!

Zeg eens eerlijk, vertel jij altijd de waarheid?


Janke Verhagen (37) is spreker, trainer en freelance schrijver. In 2014 kwam haar vriend, en vader van haar zoon om het leven bij een vergismoord (wat een lelijk woord is voor een persoonsverwisseling). Zij realiseerde zich al snel dat de manier waarop zij met deze situatie zou omgaan, bepalend zou zijn voor de rest van haar leven. Janke is de oprichtster van Het is om te Janke. Ze is enorm georganiseerd, pragmatisch, een tikkeltje dwangmatig en is dol op blauwe M&M’s. Humor en sarcasme zijn voor haar onlosmakelijk met het leven verbonden, net als pittige discussie.


Schrijf een reactie