Omdat ik van mijn wederhelft zo’n prachtig boek heb gekregen, is mijn zoektocht naar geluk ineens een stuk meer binnen handbereik gekomen. Zo fijn. Dat alleen vind ik al geluk op zich.

Vandaag het woord aan Ppofessor Ying-yi Hong. Zij heeft in China geluk onderzocht en werkt nu voor de TU in Singapore en de afdeling Psychologie van de universiteit van Illinois. Niet de minste dus.


Waar het in westerse samenlevingen veel meer over het individu gaat, speelt de maatschappij in China een veel grotere rol bij geluk. Dit fenomeen noemen we guanxi.

Chinezen zullen bijvoorbeeld sneller kiezen voor het nakomen van sociale verplichtingen, dan voor hun individuele rechten. Dit betekent dat je in deze cultuur geluksgevoel ervaart als je plichten en verplichtingen nakomt. Dit uit zich in gevoelens van opluchting, rust en harmonie.

De balans hierin vinden is nog een kunst op zich, aldus professor Ying-yi Hong

De sleutels:

  • Geluk is niet uitsluitend een individueel verlangen,
  • Geluk houdt verband met het vervullen van sociale verplichtingen en plichten,
  • Een geluksgevoel kan zich zowel uitten door opwinding en extase als door rust en sereniteit.

Persoonlijk herken ik de struggle wel. Want ook ik haal wel eens (niet altijd) geluk uit sociale verplichtingen. Iets doen voor een ander kan uiteindelijk ook uitten als een vorm van geluk.

Hoe ervaar jij die balans? En haal jij je geluk uit je plichten? Ik ben benieuwd.


Bron: Geluk, The world book of happiness. Je kunt deze hier bestellen:


Janke Verhagen (37) is spreker, trainer en freelance schrijver. In 2014 kwam haar vriend, en vader van haar zoon om het leven bij een vergismoord (wat een lelijk woord is voor een persoonsverwisseling). Zij realiseerde zich al snel dat de manier waarop zij met deze situatie zou omgaan, bepalend zou zijn voor de rest van haar leven. Janke is de oprichtster van Het is om te Janke. Ze is enorm georganiseerd, pragmatisch, een tikkeltje dwangmatig en is dol op blauwe M&M’s. Humor en sarcasme zijn voor haar onlosmakelijk met het leven verbonden, net als pittige discussie.

Schrijf een reactie